Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Tóc huyền em bay


Tặng Bích Liên 

 
 Em tựa thành cầu

 Tóc huyền lồng gió

 Những gì sót lại

 Của tuổi mộng mơ!

 

 Trời chiều nghiêng nghiêng

 Núi xanh chìm đắm

 Mây hồng một đám

 Thắp sáng đỉnh cao

 

 Dòng sông xiêu xiêu

 Sóng triều vây bủa

 Một con đò nhỏ

 Lơ lững êm trôi

 

 Đời có lúc ... 

 Ôi! 

 Trời nghiêng

 Sóng bủa

 Giữ niềm tin còn khó 

 hồ là mầu tóc

 

 Thế mà chiều nay

 Quanh tôi

 Bao điều kỳ diệu

 Mây hồng thắp sáng

 Con đò êm trôi

 Tóc huyền em bay

 Giữa chiều lộng gió!


 Viết trên cầu Phú Xuân Huế 
ĐANG ONLINE: 2 NGƯỜI