Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Ở phía ánh sáng


Ở phía ánh sáng

Có một lần

Anh sáng trong tôi

Thoát ra từng kẽ tóc

Và bóng tối

Sinh ra từ mọi ngõ ngách tâm hồn

 

Tôi đi trong bóng đêm

Hy vọng

Tìm lại ánh sáng

Không phải chỉ sau mười hai tiếng đồng hồ

Đấy chỉ là lối mòn của thời gian

Trong lúc

Nàng không tìm đến đó 

Bằng con đường của năm tháng


Với lối đi của nàng tôi vừa khám phá

Tôi tin

Tôi sẽ gặp nàng

 

Muộn mất

Những con chim nhả đầy bóng đêm

Cất tiếng

Nhưng nàng đã giữ ánh sáng của tôi

Như một thứ ban ngày

Và tôi phải đến đó

 

Muộn mất. Muộn mất

Những con chim tiếp tục nhả đầy bóng đêm

Cất tiếng

 

Nó đang bay ngược hướng

Nhất định

Tôi sẽ được gặp nàng.

Chiều 19/11/09


Ánh sáng trong bài thơ nầy là ý nghĩa đẹp đẽ của cuộc sống. Nàng là nguồn hy vọng, là mục đích mình phải đạt đến. Những con chim nhả đầy bóng tối là trở lực trong cuộc sống.

Trong đời sống thường ngày đôi lúc mình thấy bi quan: Ánh sáng trong tôi thoát ra từng kẻ tóc. Bóng tối sinh ra từ mọi ngõ ngách tâm hồn. Sống được một cuộc đời có ý nghĩa thật khó. Trước hết phải có niềm tin: Tôi tin, tôi sẽ gặp nàng. Rồi từ đó qua những năm tháng mình đã sống, tự suy gẫm xem mình định hướng cho cuộc sống như vậy đã đúng chưa: Nó đang bay ngược hướng. Loài chim nhả bóng tối mà bay ngược hướng với mình điều đó có nghĩa là có dấu hiệu mình đang đi đúng hướng về phía ánh sáng. Và như vậy là mình có thể khẳng định niềm tin: nhất định, tôi được gặp nàng.

 Cũng có thể hiểu đây là một bài thơ tình. Cảm nhận bài thơ như thế nào tùy theo độc giả suy nghĩ về tình yêu, về người yêu của mình.

Nguyễn Bá Trình
ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI