Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Những giọt nước mắt


Có một ngày trôi qua

 Nghe tin một vụ nổ

Ở Afganistan

 Làm bảy người chết chín người bị thương

 

 Có một ngày trôi qua

 Nghe tin một vụ nổ

 Ơ Iraq

 Hai mươi người chết ba mươi người bị thương

 

 Có một ngày trôi qua

 Người đàn ông gài kíp nổ

 Trên một chiếc xe đò

 Vài phút sau 

 Một bé gái ngồi ngay trên ghế ấy

 

 Có một ngày trôi qua

 Ở đâu đó

 Tôi đã nghe tiếng khóc

 

 
 Nước mắt không phải là cái gì khó hiểu

 Nhưng cả thế giới cần phải nghĩ suy
ĐANG ONLINE: 1 NGƯỜI