Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Một và Hai


  1 và 2

                                                                

Em với anh như hai con số

               Hai con số 1 và 2

 

      Ta bên nhau không thể tách rời

                                                  Không  một trong hai

                                                  ta không tồn tạị 

 

                                                  Anh và em như hai con số

                                                  Hai con số  1 và 2

 

            Có những lúc vui buồn mất được

        Có những lúc chia sớt đắp bồi

                                    Ta vẫn nhận ra nhau giữa nghịch cảnh cuộc đời

 

Em và anh như hai con số

                                                   Hai con số 1 và 2

 

               Trong muôn ngàn tính toan rắm rối

                Ta nhỏ nhoi đơn lẻ giữa đời thường

               Nhưng cuối cùng ta  cũng  làm nên

          Dù khó tin  vẫn  là điều kỳ diệu

 

              Như bao nhiêu trăm ngàn số khác

                                                    Được  làm nên từ hai số 1 và 2

ĐANG ONLINE: 2 NGƯỜI