Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Hãy tin đi! Đó là một đứa trẻ


Hãy tin đi! Đó là một đứa trẻ

Dù miệng em bé không có môi

Dù đôi tay không đủ mười ngón

Và đôi chân không có hai bàn

 
Nếu bạn không tin đó là đứa trẻ

Hãy nhìn vào mắt  nó         

Đôi mắt trong sáng biết bao

Mắt trẻ thơ làm sao lẫn được

 
Đôi mắt ấy sẽ khẩn khoản nhìn bạn

Như muốn được bạn nắm tay dìu đi chơi

Đôi  mắt ấy sẽ đau xót nhìn bạn

Như muốn hỏi bạn

Tại sao nó ra nông nỗi nầy

 
Đôi mắt ấy sẽ giận hờn nhìn bạn

Tưởng chừng như ai đó đã cướp di

Viên  kẹo nó đã ngậm trong mồm

 
Hãy tin đi đó là đứa trẻ

Một em bé nhiễm chất độc da cam

Trong chiến tranh Việt Nam

 
Mặc cho kẻ gây tội ác

Muốn tìm cách thoái thác

Trách nhiệm đã gây ra

Chúng ta

Đừng ngoảnh mặt làm ngơ

 
Cả thế giới

Hãy tin đi

Và làm một điều gì đi

Cho những  đứa trẻ Việt Nam

Những đứa bé nhiễm chất độc da cam

Trong chiến tranh Việt Nam

12/3/09
NBT 
ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI