Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Giao mùa


Và gió heo may 
Và nắng vàng 
Và mây tím 
Mùa thu dỗ dành 
Ngày mai
Mây tím sẽ vắt ngang 
Nắng vàng trải dọc 
Gió heo may
 ru thật khẽ trên cành
Cho lá vàng rơi nhẹ
Từng chiếc 
Từng chiếc
Chao mình
 trên mặt biếc hồ thu
Và gió heo may
Và nắng vàng
Và mây tím …
Mùa thu lại dỗdành
 
Em vẫn ra đi
Vòng tay ôm đầy
ánh hào quang mùa hạ
Màu nắng nhiệt đới
còn ửng hồng trên má
Một vệt sáng rỡ ràng
quyện vào tà áo
Chẳng thể nào biết được
Màu nắng của mùa ai

Nguyễn Bá Trình 
ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI