Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Chú chim sẻ trong sân trường


Sân trường vắng vẻ
Dạo quanh một mình

Gặp chú chim sẻ

Mổ cát trên sân

Nắng vàng lấm tấm

Sẻ nhầm thóc phơi

 

Nầy Hằng nầy Đức

Nầy Tài nầy Dương

Nầy chú sẻ ngốc

Ơ trong sân trường

Ta yêu lắm lắm

Yêu cả vạt nắng

Trải vàng trước sân

 

Người tính tuổi đời 

Theo từng mùa xuân

Ta tính tuổi mình Theo từng mùa hạ 

Khi trường vắng vẻ

Lớp trẻ ra đi

Để lại trong gió

Tiếng cười trong veo

Để lại trong nắng

Anh mắt xôn xao

Ta thầm bảo ta

Lại thêm một tuổi

 

Dạo quanh một vòng

Rồi dạo hai vòng

Nắng vàng vừa tắt

Sau từng khóm lá

Sẻ vụt bay xa

Khi chợt nhận ra

Sân trường toàn cát !
ĐANG ONLINE: 4 NGƯỜI