Website của Thầy Nguyễn Bá Trình 

Ân oán phân minh


Lão chồn Hương  đang đào hang dưới gốc cây mít nài chợt thấy bầy kiến đất từ một  ổ kiến gần đó nối đuôi nhau bò lên thân cây. Già có, trẻ có. Đàn bà thì mang trứng, đàn ông thì tha mồi, có đến hàng ngàn con, giống như một đoàn người chạy loạn. Chồn Hương  lấy làm lạ bèn đến gần, hỏi một lão Kiến –Nầy ông bạn! Có chuyện gì mà mà trứng mén bỏ ổ kéo nhau đi vậy? Lão Kiến nói: Ông không nghe người ta nói sao? Sắp có lụt lớn đấy. Lão chồn Hương  hỏi : Ai nói? Lão Kiến chỉ lên vòm lá: Đấy, gió đang thì thầm bàn tán  với nhau đấy. Lão chồn Hương  vểnh tai lên, nhưng chỉ nghe tiếng gió rì rào rung chuyển cả vòm cây. Lão nói: Gió chẳng nói với tôi gì cả. Kiến lại chỉ lên trời: Mây cũng đang tính toán  đó!  Lão chồn Hương  nhìn lên, chỉ thấy những đám mây đen vần vũ, tuyệt nhiên không nghe mây nói với lão điều gì. Lão Kiến theo đoàn bò lên cây trong lúc lão chồn Hương  không tin sắp có lụt lớn, lão tiếp tục đào hang. Đêm đó trời mưa như xối, hang lão chồn Hương  bị sụp lở, may mắn lão thoát chết. Dưới đêm mưa tầm tã lão chồn Hương  run rẩy leo lên cây. Mưa suốt ba ngày đêm, nước ngập đến gần nửa thân cây. Mưa tạnh nước vừa rút khỏi gốc cây, lũ kiến vội kéo nhau bò xuống.  Lão chồn Hương  hỏi: Sao xuống vội vây? Lão Kiến hôm trước nói: Sắp có bão lớn. Giờ thì lão chồn Hương  không tin cũng không được, lão theo đàn kiến đất bò xuống. Đêm đó trời trở gió to. Một cơn bão lớn chưa từng thấy làm gãy đỗ cây mít nài. Lão chồn Hương  hú hồn hú vía. Dứt bão, lão chồn Hương  đến cảm ơn lão Kiến: -Không có ông chắc tôi đã chết rồi. Lão kiến nói: Nếu không có gió, có mây, thì tôi làm sao biết được có lụt bão! Ông hãy đến cảm ơn các vị đó. Lão chồn Hương  lắc đầu: Biết trước điều mình làm có thể phương hại đến người khác mà không chịu dừng tay  là một tội ác khó tha thứ. Làm sao ông bảo tôi cảm ơn bọn đó được.
ĐANG ONLINE: 2 NGƯỜI