http://nguyenbatrinh.com/hinhanh/nguyenbatrinh-baner-tet2014.jpg
Trang chủ Hội Họa Chi tiết
Tc phẩm đ xuất bản
Một ngy cho trăm năm
Video Clips
Khch gh thăm


Giao ma

V gi heo may 
V nắng vng  
V my tm  
Ma thu dỗ dnh  
Ngy mai
My tm  sẽ vắt ngang  
Nắng vng trải dọc  
Gi heo may
         ru thật khẽ trn cnh
Cho l vng rơi nhẹ
Từng chiếc
Từng chiếc
Chao mnh
       trn mặt biếc hồ thu

http://nguyenbatrinh.com/hinhanh/giao-mua2.jpgV gi heo may
V nắng vng
V my tm
Ma thu lại dỗdnh
 
Em vẫn ra đi
Vng tay m đầy
nh ho quang ma hạ
Mu nắng nhiệt đới
cn ửng hồng trn m
Một vệt sng rỡ rng
quyện vo t o
Chẳng thể no biết được
Mu nắng của ma ai

Nguyễn B Trnh

Sng tc mới
Bức tranh lng c
Người trả nợ kiếp trước
Vin bi khế mu vng
Hy tin đi, đ l đứa trẻ!
Ở pha nh sng
Giao ma
Những bng hoa cho ngy Tm thng Ba
Thầy c gio v những người c tuổi vĩnh cửu
Cu cuối cng của một cuốn nhật k
Cu chuyện bn bờ My Lăng
Lin kết Website


Copyright by nguyenbatrinh.com 2014, All rights reserved. - Nguyễn B Trnh - DĐ 01665094339 - Email: bichlien101046@yahoo.com.vn
Thiết kế v pht triển bởi Huynhduc Media